Τηλέφωνο:

+30 2314 038072

Email:

info@olympusone.com

Διεύθυνση:

Ερμού 65, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ώρες Επικοινωνίας:

12:00 - 17:00