ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε

Custom CMS for Hellenic Company for Rolling Stock Maintenance S.A. - UX optimization - SEO friendly to search engines. - Mobile friendly UI (responsive) - Integration with Google Analytics. - Integration with Facebook OpenGraph. - Support multilingual content. - Autogenerated sitemap on daily bases. - Custom file-sharing system Technologies used: PHP, Laravel, MySQL, CSS3, HTML5, jQuery, Bootstrap, Vue.js
Τύπος Έργου
  • web
Τι Χρησιμοποιήσαμε
  • PHP
  • Bootstrap 4
  • JavaScript
  • CSS3
  • jQuery
  • Laravel
Έτος
  • 2019
Πελάτης

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

smartphone
PHP

Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ειδικά για την κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων, σελίδων δηλαδή που μπορούν να τροποποιούνται από το διαχειριστή τους online ή να διαφοροποιούνται, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χρήστη που τις προβάλει.

smartphone
Bootstrap 4

Το Bootstrap είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα front-end πλαίσιο (βιβλιοθήκη) για το σχεδιασμό ιστοσελίδων και εφαρμογών web.

smartphone
JavaScript

Η JavaScript είναι διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού. Αρχικά αποτέλεσε μέρος της υλοποίησης των φυλλομετρητών Ιστού, ώστε client-side scripts να μπορούν να επικοινωνούν με τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδομένα ασύγχρονα και να αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενο που εμφανίζεται.

smartphone
CSS3

Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων ύφους που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης.

smartphone
jQuery

jQuery είναι ένα framework ή αλλιώς μία βιβλιοθήκη φτιαγμένη σε javascript με την οποία μπορούμε να κάνουμε πολλά ωραία και σύγχρονα πράγματα κατά την κατασκευή της ιστοσελίδας μας, χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

smartphone
Laravel

Το Laravel θεωρείται το καλύτερο PHP Framework αυτή τη στιγμή, από την κοινότητα των προγραμματιστών. Προσθέτει εγκυρότητα και υπεροχή στο σύνολο του έργου ενώ διευκολύνει την ανάπτυξη με τα ενσωματωμένα εργαλεία προγραμματιστών που διαθέτει.

Ενδεικτικές εικόνες έργου