Οπτικά Παυλίδης

Σελίδα επιχειρηματικού προφίλ που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας των διαφόρων οπτικών καταστημάτων (Pavlidis Optics Brand). Επίσης, αναπτύξαμε ένα online test που ενθαρρύνει τον χρήστη να επισκεφτεί έναν οπτικό για λεπτομερέστερη εξέταση σε περίπτωση που ο αλγόριθμος εντοπίσει ένα ζήτημα όρασης του χρήστη που πήρε τη δοκιμή.
Τύπος Έργου
  • web
Τι Χρησιμοποιήσαμε
  • Bootstrap 4
  • JavaScript
  • CSS3
  • jQuery
Έτος
  • 2018

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

smartphone
Bootstrap 4

Το Bootstrap είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα front-end πλαίσιο (βιβλιοθήκη) για το σχεδιασμό ιστοσελίδων και εφαρμογών web.

smartphone
JavaScript

Η JavaScript είναι διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού. Αρχικά αποτέλεσε μέρος της υλοποίησης των φυλλομετρητών Ιστού, ώστε client-side scripts να μπορούν να επικοινωνούν με τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδομένα ασύγχρονα και να αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενο που εμφανίζεται.

smartphone
CSS3

Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων ύφους που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης.

smartphone
jQuery

jQuery είναι ένα framework ή αλλιώς μία βιβλιοθήκη φτιαγμένη σε javascript με την οποία μπορούμε να κάνουμε πολλά ωραία και σύγχρονα πράγματα κατά την κατασκευή της ιστοσελίδας μας, χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Ενδεικτικές εικόνες έργου